czionosférická refrakce
enionospheric refraction
frréfraction f ionosphérique
geionosphärische Refraktion e
ruионосферная рефракция
skionosférická refrakcia
cz

ionosférická refrakce

změna rychlosti šíření radiových vln při průchodu ionosférou

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována