czionosférické zpoždění
enionospheric delay
frretard m ionosphérique
geionosphärische Delay e
ruионосферная задержка
skionosférické meškanie
cz

ionosférické zpoždění

zpoždění nebo zrychlení signálů GNSS při průchodu ionosférou

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována