czjednoduchá diference
ensingle difference
frdifférence f simple
geeinfache Differenz e
ruпростая разница, одинарная разность
skjednoduchá diferencia
cz

jednoduchá diference

veličina GNSS, odvozená jako aritmetický rozdíl fází nosných vln signálů GNSS simultánně měřených dvojicí přijímačů GNSS sledujících stejnou družici (jednoduchá diference mezi přijímači) nebo jedním přijímačem GNSS sledujícím dvojici družic (jednoduchá diference mezi družicemi). První z nich eliminuje chybu hodin družice, druhá eliminuje chybu hodin v přijímači

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována