czkanál standardní přesnosti
enChanel of Standard Accuracy
frcanal m d'exactitude standard
geKanal r der Standard-Genauigkeit
ruканал стандартной точности
skkanál štandardnej presnosti
cz

kanál standardní přesnosti

obdoba standardní polohové služby pro GLONASS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována