czkinematické měření
enkinematic positioning, kinematic surveying, kinematic GPS
frobservation f cinématique
gekinematische Messung e
ruкинематическое измерение
skkinematické meranie
cz

kinematické měření

diferenční měření prováděné na fázích nosných vln signálů GNSS. Obvykle je prováděno pomocí vlastní dvojice přijímačů GNSS, z nichž jeden je umístěn na bodě o známých souřadnicích a druhý je mobilní a slouží k zaměřování polohy neznámých bodů. Oba přijímače zaznamenávají data, která jsou zpracována až následně

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována