czkódové měření s podporou fázových měření
encarrier-aided tracking
frmesure f codée assistée par mesure de phase d'onde porteuse
geKode-Messung e unterstützt durch Phasenmessungen
ruкодовое измерение с помощью фазовых измерений
skkódové meranie s podporou fázových meraní
cz

kódové měření s podporou fázových měření

metoda měření GNSS umožňující zvýšení přesnosti kódových měření s využitím měření fáze nosné vlny

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována