czkódové dělení
encode division multiple access
frdivision f codée à accès multiple
geKode-Division e
ruкодовое разделение, множественный доступ с кодовым разделением
skkódové delenie
cz

kódové dělení

metoda umožňující, aby více vysílačů používalo stejnou nosnou frekvenci, ale každý z nich používal unikátní kód

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována