czkódové měření
encode measurement, code phase
frmesures mpl codés
geKodemessung e
ruкодовое измерение
skkódové meranie
cz

kódové měření

metoda určování polohy z pseudovzdáleností odvozených z kódů přenášených signály GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována