czkombinace narrow-lane
ennarrow-lane
frcombinaison f à bande étroite
geKombination e
ruкомбинация narrov-lane
skkombinácia narrow-lane
cz

kombinace narrow-lane

veličina odvozená jako součet fázových měření současně prováděných na nosných vlnách L1 a L2 systému NAVSTAR GPS. Efektní vlnová délka výsledného signálu je 10,7 cm. Tato lineární kombinace může pomoci vyřešit ambiguity

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována