czkomerční služba
encommercial service
frservice m commercial
gekommerzieller Dienst r
ruкоммерческая служба
skkomerčná služba
cz

komerční služba

1: služba systému Galileo, která bude poskytována pouze za úplatu. V placené části bude poskytovat například data potřebná pro zpřesňování určování polohy, času a rychlosti
2: služba s přidanou hodnotou, užívající jeden nebo více signálů GNSS a poskytovaná za úplatu uživatelům vybaveným speciálním přijímače

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována