czkomise RTCM
enRTCM - Radio Technical Commission for Marine Services
frCommission f RTCM
geRTCM Kommission e
ruкомиссия RTCM
skkomisia RTCM
cz

komise RTCM

komise, která byla ustavena k tomu, aby definovala standard pro přenos diferenčních korekcí z referenční stanice k mobilním uživatelům v reálném čase. V současnosti se používá standard RTCM SC-104

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována