czkosmický segment
enspace segment
frsecteur m spatial
geWeltraumsegment s
ruкосмический сегмент, космическая группировка
skkozmický segment
cz

kosmický segment

ta část GNSS, která je rozmístěna v kosmickém prostoru, tj. družice GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována