czL2
enL2
frL2 (fréquence f d'émission de GPS satellites 1227,60 MHz)
geL2
ruчастотная полоса L2
skL2
cz

L2

nosná vlna systému NAVSTAR GPS, vysílaná s frekvencí 1227,60 MHz (vlnová délka asi 24 cm)

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále