czL5
enL5
frL5 (fréquence f d'émission de GPS satellites 1176,45 MHz)
geL5
ruчастотная полоса L5
skL5
cz

L5

nosná vlna systému NAVSTAR GPS vysílaná s frekvencí 1176,45 MHz (vlnová délka asi 26 cm). Je vysílána družicemi počínaje blokem IIF

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována