czmaska, elevační maska
enelevation mask, cutoff angle, mask angle
frmasque m, masque m d'élévation
geMaske e, Elevationsmaske e
ruмаска
skelevačná maska
cz

maska, elevační maska

úhel nad horizontem (elevační úhel), pod jehož úrovní jsou v přijímači družice GNSS automaticky vyřazovány ze zpracování

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována