czměření Stop-and-Go
enStop and Go survey
frméthode f de GNSS measurement Stop-and-GO
geStop-and-Go Messungsmethode e
ruметод измерения стой-иди (stop and go), метод стоп-старт
skmetóda stop and go
cz

měření Stop-and-Go

kinematická metoda měření dvojicí přijímačů GNSS, kdy je jeden přijímač umístěn na známém bodě a druhý musí být po počáteční inicializaci na prvním bodě postupně přemísťován mezi dalšími body tak, aby nedošlo ke ztrátě signálů družic. Doba měření na jednotlivých bodech je řádově sekundy až první minuty

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována