czmobilní přijímač
enRover/Roving Receiver
frrover m, récepteur m rover
geMobilempfänger r
ruмобильный приёмник, передвижный приёмник
skmobilný prijímač
cz

mobilní přijímač

jakýkoliv přijímač GNSS, užívaný pro určování polohy v terénu

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována