czdiferenční GPS
endifferential GPS
frGPS m différentiel
gedifferential GPS s
ruдифференциальный ГПС
skdiferenčný GPS
cz

diferenční GPS

diferenční měření prováděná pomocí přijímačů GPS a podporovaná sítí kontinuálně pracujících referenčních stanic GPS, s cílem zvýšení přesnosti určování polohy


Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována