czdiferenční korekce
endifferential corrections
frcorrection f différentielle
gedifferenzielle Korrektionen epl
ruдифференциальная коррекция, дифференциальная поправка
skdiferenčná korekcia
cz

diferenční korekce

data získávaná referenční stanicí GNSS na základě porovnávání její správné polohy s polohou určenou pomocí signálů GNSS. Diferenční korekce se používají pro opravy měření, prováděných mobilními přijímači GNSS, operujícími do určité vzdálenosti od referenční stanice

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována