czdobrý technický stav družice
enhealthy
frbon état m technique de satellite
geguter technischer Zustand r der Satelliten
ruхорошее техническое состояние спутника
skdobrý technický stav družice
cz

dobrý technický stav družice

označení družice GNSS, která vysílá korektní signály a je proto použitelná pro určování polohy

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále