czepocha
enepoch
frépoque f
geEpoche e
ruэпоха
skepocha
cz

epocha

konkrétní časový okamžik nebo datum, ke kterému se vztahují daná data

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována