czfázové centrum
enphase centre
frcentre m de phase
gePhasenzentrum s
ruфазовый центр
skfázové centrum
cz

fázové centrum

zdánlivý střed antény GNSS, ke kterému jsou vztaženy signály anténou přijímané. Poloha fázového centra není konstantní, je závislá na směru dopadu a frekvenci přijímaných signálů GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována