czfázové měření
enphase measurement
frmesure f de phase
gePhasenmessung e
ruфазовое измерение
skfázové meranie
cz

fázové měření

měření prováděná přímo na nosných vlnách signálů GNSS. Vzdálenost mezi družicí a přijímačem se v principu určuje jako násobek vlnové délky nosné vlny. Ten se skládá z celočíselné části (obtížně určitelná ambiguita) a ze snadno měřitelného zlomku vlnové délky

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována