czfázový skok
encycle slip
frglissement m de cycle
gePhasensprung r
ruфазовый скачок
skfázový skok
cz

fázový skok

diskontinuita fázových měření nosných vln signálů GNSS, obvykle vyjádřená jako celočíselný násobek cyklů nosné vlny, způsobená dočasnou ztrátou signálu. Pokud přijímač GNSS dočasně ztratí signál, například díky překážkám, pak při následném znovuzískání signálu může vzniknout skok ve sledování celočíselného násobku cyklů nosné vlny

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována