czformát RINEX
enReceiver Independent Exchange format (RINEX)
frRINEX m format
geRINEX-Format s
ruформат РИНЕКС, универсальный формат обмена данными измерений навигационных сигналов
skformát RINEX
cz

formát RINEX

standard definující strukturu a obsah textových datových souborů a umožňující bezproblémové předávání a zpracování dat GNSS měřených různými přijímači

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována