cznavigační signál standardní přesnosti
enStandard Precision Navigation Signal
frsignal m de navigation de précision standard
geNavigationssignal s von Standardgenauigkeit
ruнавигационный сигнал стандартной точности
sknavigačný signál štandardnej presnosti
cz

navigační signál standardní přesnosti

obdoba C/A kódu u systému GLONASS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována