cznavigační signál vysoké přesnosti
enHigh Precision Navigation Signal
frsignal m de navigation de haute précision
geNavigationssignal s von Hochgenauigkeit
ruнавигационный сигнал высокой точности
sknavigačný signál vysokej presnosti
cz

navigační signál vysoké přesnosti

obdoba P-kódu u systému GLONASS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována