cznavigační zpráva
ennavigation message, navigation data, data message
frmessage m de navigation
geNavigationsmeldung e
ruнавигационное сообщение
sknavigačná správa
cz

navigační zpráva

datová zpráva přenášená v rámci signálů vysílaných družicemi GNSS. Data obsahují mimo jiné efemeridy družice, korekce hodin na družici, almanach a celou řadu dalších informací o družicích a jejich signálech, umožňující přijímači určit svoji polohu a čas

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována