cznavigační zpráva GPS
enGPS navigation message
frmessage m de navigation GPS
geGPS Navigationsmeldung e
ruнавигационное сообщение ГПС
sknavigačná správa GPS
cz

navigační zpráva GPS

datová zpráva přenášená v rámci signálů vysílaných družicemi NAVSTAR GPS. Data se přenášejí rychlostí 50 bitů za sekundu a obsahují mimo jiné efemeridy družice, korekce hodin na družici, almanach a celou řadu dalších informací o družicích a jejich signálech. Kompletní navigační zpráva je odvysílána jednou za 12,5 minuty

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována