cznosná frekvence
encarrier frequency
frfréquence f porteuse
geTrägerfrequenz e
ruнесущая частота
sknosná frekvencia
cz

nosná frekvence

frekvence nemodulované nosné vlny signálu GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována