czodchylka hodin přijímače
enreceiver clock bias
frbiais m d'horloge de récepteur
geAbweichung e der Uhr des Empfängers
ruотклонение часов приёмника
skodchýlka hodín prijímača
cz

odchylka hodin přijímače

rozdíl mezi časem indikovaným hodinami v přijímači GNSS a systémovým časem GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována