czP-kód
enP-code
frP-code m
geP-Code r
ruП-код
skkód P
cz

P-kód

přesný navigační kód modulovaný na nosné vlny L1 a L2 systému NAVSTAR GPS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována