czpočáteční operační stav
eninitial operating capability
frétat m opérationnel initial
geAnfangsoperationsstand r
ruначальное операционное состояние, первичная готовность системы
skpočiatočný operačný stav
cz

počáteční operační stav

stav GNSS, který umožňuje operační využití alespoň definované podmnožiny služeb

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována