czpozemní stanice pro komunikaci s družicemi, pozemní anténa
enground antenna
frstation f terrestre, antenne f terrestre
geterrestrische Station e für Kommunikation mit Satelliten, terrestrische Antenne e
ruназемная станция, наземная антенна, передающая антенна
skpozemná stanica na komunikáciu s družicami, pozemná anténa
cz

pozemní stanice pro komunikaci s družicemi, pozemní anténa

pozemní stanice určené ke komunikaci s družicemi GNSS (přenos dat na družice, vysílání příkazů apod.)

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována