czpravděpodobná kruhová chyba
enCircular Error Probable
frécart m circulaire probable
gewahrscheinlicher Kreisfehler r
ruвероятная круговая ошибка, круговое вероятное отклонение
skpravdepodobná kruhová chyba
cz

pravděpodobná kruhová chyba

míra přesnosti určování horizontální polohy, používaná v navigaci. Hodnota pravděpodobné kruhové chyby definuje poloměr kružnice se středem v určeném bodě, uvnitř které se s 50% pravděpodobností nachází správná horizontální poloha určovaného bodu

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována