czpřesná polohová služba, služba přesného určování polohy
enprecise positioning service
frservice m de localisation de précision
geService r der Präzisionspositionierung
ruслужба точного позиционирования
skslužba presného určovania polohy
cz

přesná polohová služba, služba přesného určování polohy

služba pro určování přesné polohy jedním přijímačem NAVSTAR GPS, poskytovaná armádě USA a armádám spřátelených zemí, případně dalším autorizovaným uživatelům. Zahrnuje přístup k P-kódu na obou nosných frekvencích

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována