czpřetočení čísla týdne GPS
enweek rollover
frdisposition f de roulement de numéro de la semaine de GPS
geUmdrehung e der GPS-Kalenderwoche, Flip s der GPS KW
ruперемотка номера ГПС недели
skpretočenie čísla týždňa GPS
cz

přetočení čísla týdne GPS

okamžik, kdy je vyčerpán rozsah čítače týdnů systému NAVSTAR GPS (0 - 1023). Poprvé k této události došlo o půlnoci z 18. na 19.8.1999

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována