czpseudodružice
enpseudolite
frsatellite m simulé
gePseudosatellit r
ruпсевдоспутник
skpseudodružica
cz

pseudodružice

1: pozemní vysílač, který vysílá navigační signály se strukturou podobnou signálům družic GNSS
2: pozemní vysílač, který vysílá diferenční korekce DGPS prostřednictvím signálů se strukturou podobnou signálům družic GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována