czpseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum
enpseudo-random code, pseudo-random noise, pseudo-random noise code
frpseudo-bruit m aléatoire
gePseudozufallsignal s, Pseudozufallrauch r
ruпсевдослучайный сигнал, псевдослучайный шум
skpseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum
cz

pseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum

binární signál, který má vlastnosti obdobné jako šum. Je však generován dle pevného algoritmu a je složen z opakující se posloupnosti nul a jedniček. Příkladem je C/A kód a P-kód systému NAVSTAR GPS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále