czpseudostatické měření
enpseudo-static surveying
frmesurage m pseudo-statique
gepseudostatische Messung e
ruпсевдостатическое измерение
skpseudostatické meranie
cz

pseudostatické měření

metoda měření GNSS, založená na zvláštní organizaci průběhu měření. Vždy se měří současně na dvou bodech (známém a určovaném) s tím, že pro každý určovaný bod jsou provedena alespoň dvě měření s časovým odstupem 60 a více minut (s ohledem na určení ambiguit). Patří k přesným geodetickým metodám

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována