czrámec
enframe
frencadrement m, cadre f
geRahmen r
ruрамка, кадр
skrámec
cz

rámec

základní stavební blok navigační zprávy systému NAVSTAR GPS, který má délku 1500 bitů

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována