czreferenční stanice
enbase station, reference station
frstation f de référence
geReferenzstation e
ruопорная станция, базовая станция
skreferenčná stanica
cz

referenční stanice

referenční stanice se skládá z antény a přijímače GNSS, umístěné na bodě o známých geocentrických souřadnicích pro potřeby sběru dat pro určení diferenčních korekcí. Referenční stanice musí data sbírat ve stejném čase, ve kterém probíhá i sběr dat mobilním přijímačem. Referenční stanice může být jak permanentní, tak dočasná. Permanentní zpravidla sbírá data pro řadu uživatelů, zatímco dočasná slouží jen pro potřeby jednoho měření

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována