czrelativní určování polohy
endifferential positioning, relative positioning
frlocalisation f relative
gerelative Positionierung e
ruдифференциальное позицирование, относительное определение местоположения, относительное позицирование
skrelatívne určovanie polohy
cz

relativní určování polohy

určování polohy s využitím diferenčních korekcí

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována