czrežim určování dvojrozměrné polohy
en2D operating mode
frmode m de travail 2D
geModul s der 2D-Positionsbestimmung e
ruрежим определения двухмерного местоположения
skrežim určovania dvojrozmernej polohy
cz

režim určování dvojrozměrné polohy

režim činnosti přijímače GNSS, při kterém přijímač určuje pouze dvojrozměrnou polohu. Vyžaduje dostupnost signálů minimálně tří družic a zadání aktuální geodetické výšky (výšky nad elipsoidem)

POZNÁMKA - do režimu určování dvojrozměrné polohy přecházejí navigační přijímače GPS zpravidla automaticky, a to v případě snížení počtu viditelných družic na 3 nebo v případě špatné konfigurace družic. V tomto režimu přijímač systému NAVSTAR GPS dále zobrazuje naposledy určenou nebo zadanou nadmořskou, resp. geodetickou výšku

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována