czrozsáhlý rozšiřující systém, systém WAAS
enWide Area Augmentation System
frsystème m WAAS
geumfangreiches Augmentationssystem s, WAAS
ruобширная система WAAS
skrozsiahly rozširujúci systém
cz

rozsáhlý rozšiřující systém, systém WAAS

systém, který zkvalitňuje standardní polohovou službu systému NAVSTAR GPS a je dostupný na území USA. Je určen především pro podporu civilní letecké dopravy

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována