czRTK měření
enreal-time kinematic surveying, continuous kinematic surveying
frcinématique f mesure en temps réel, méthode f RTK
geRTK-Messung e
ruметод измерения RTK, метод старт-стоп в реальном времени
skmeranie RTK
cz

RTK měření

kinematické měření prováděné v reálném čase. Mezi referenční stanicí a mobilním přijímačem GNSS musí existovat komunikační kanál, umožňující přenos potřebných dat

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována