czrychlé statické měření, rychlé řešení ambiguit
enfast static surveying, fast ambiguity resolution, rapid static surveying
frméthode f statique de levée, solution f rapide d'ambiguïtés
geschnelle statische Messung e, schnelle Lösung e der Ambiguitäten
ruрежим измерения быстрая статика (fast static)
skrýchle statické meranie
cz

rychlé statické měření, rychlé řešení ambiguit

metoda měření GNSS využívající více veličin (dvoufrekvenční fázová i kódová měření) pro rychlejší vyřešení ambiguit. Metoda může být použita rovněž pro měření mobilním přijímačem (řešení ambiguit "za pochodu")

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována