czvýběrová dostupnost pro uživalete GPS, selektivní dostupnost
enselective availability
frdisponibilité f sélective
geselektive Availability e, selektive Verfügbarkeit e, selektiver Zutritt r
ruселективная доступность
skvýberová dostupnosť, selektívna dostupnosť
cz

výběrová dostupnost pro uživalete GPS, selektivní dostupnost

1: různý stupeň možnosti získávat informace o dráze družice, potřebné pro výpočty pro vojenské a civilní uživatele
2: mechanizmus umožňující umělé a záměrné zhoršení přesnosti určování polohy pomocí systému NAVSTAR GPS pro civilní uživatele. Jeho efekt lze eliminovat diferenčním měřením. Od roku 2000 je selektivní dostupnost deaktivována

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována