czsférická pravděpodobná chyba
enSpherical Error Probable
frécart m sphérique probable, erreur f sphérique probable
gesphärischer wahrscheinlicher Fehler r
ruсферическая вероятная ошибка
sksférická pravdepodobná chyba
cz

sférická pravděpodobná chyba

míra přesnosti určování třírozměrné polohy, používaná v navigaci. Hodnota SEP definuje poloměr kulové plochy se středem v určeném bodě, uvnitř které se s 50% pravděpodobností nachází správná třírozměrná poloha určovaného bodu

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována