czparametr horizontální přesnosti (HDOP)
enhorizontal dilution of precision
frparamètre m de précision horizontale (HDOP)
geParameter r der Horizontalpräzision (HDOP)
ruгеометрический фактор ухудшения точности по горизонтальной плоскости, снижение точности в горизонтальной плоскости
skparameter horizontálnej presnosti
cz

parametr horizontální přesnosti (HDOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení horizontální polohy přijímače

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována